LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání revizní komise ČSK se uskutečnilo v Apolence.

Zabývali jsme se obvyklou problematikou, tzn. kontrolou zaslaných zápisů z jednání představenstev OSK a revizních komisí OSK, a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za rok 2022. Konstatovali jsme, že finanční prostředky byly obhospodařovány správně jak ve výdajové, tak v příjmové části s tím, že v roce 2022 se podařilo rozpočet splnit skutečně jako vyrovnaný.

Valnou část zasedání naplnilo projednávání dozoru nad šetřením stížností z OSK. Z kontroly přehledu činnosti OSK ke dni 3. 2. 2023 vyplynulo, že v OSK Praha 2 se v roce 2022 nekonal sněm OSK. Dále z přehledu činnosti OSK revizní komise zjistila, že z OSK Beroun, Jihlava, Klatovy, Nový Jičín, Náchod, Praha 2, Prostějov, Příbram, Rychnov nebyl doručen do Kanceláře ČSK žádný zápis z jednání představenstva OSK z roku 2022. Omlouváme se OSK Praha 6 za informace uvedené v LKS 2/2023 vzniklé administrativní nepřesností – sněm OSK Praha 6 se konal a zápis z jednání sněmu byl doručen včas.

Projednávali jsme také stížnosti pacientů na neposkytnutí akutní a neodkladné zdravotní péče, s nimiž se pacienti obracejí opakovaně na Kancelář ČSK i na zdravotní pojišťovny. Pokud smluvní lékař zdravotní pojišťovny odmítne akutně ošetřit svého registrovaného pacienta, dopouští se porušení smlouvy uzavřené se zdravotní pojišťovnou se všemi možnými dopady a může na základě stížnosti dojít i k disciplinárnímu řízení u ČSK. Akutní a neodkladnou péči poskytnutou jakémukoliv pacientovi (registrovanému i neregistrovanému) vykáže smluvní i nesmluvní poskytovatel zdravotních služeb zdravotní pojišťovně pacienta.

Někteří členové RK se pravidelně účastní zasedání představenstva ČSK.