LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání revizní komise ČSK se uskutečnilo v Apolence.

Jeho náplní byla běžná agenda, tzn. kontrola evidence zaslaných zápisů z jednání představenstev a revizních komisí OSK, kontrola úhrad členských příspěvků na rok 2023.

Podle přehledu činnosti OSK v roce 2022 vedeného Kanceláří ČSK nebyly ke dni 7. 3. 2023 do Kanceláře ČSK doručeny zápisy z jednání představenstva OSK za celý rok 2022 z oblastí Beroun, Jihlava, Nový Jičín, Praha 2, Prostějov, Příbram a Rychnov nad Kněžnou. Je nám jasné, že se ve zprávách z jednání opakujeme, ale kontrolní činnost je náplní práce RK ČSK. Dle jednacího řádu ČSK je předseda OSK povinen zasílat do Kanceláře ČSK schválený zápis z jednání představenstva do 10 dnů od jeho schválení a ověřený zápis z jednání sněmu OSK do 30 dnů od jednacího dne.

RK ČSK se zabývala hodnocením zpracované statistiky stížností za všechny RK OSK za rok 2022 (OSK Praha 1 a OSK Praha 2 nemá zvolenu revizní komisi). Nechceme unavovat výčtem všech dat, ale je zajímavé a proti očekávání, že nejvíce stížností na odbornost se týká konzervačního ošetření. V oblasti etiky vedou stížnosti na jednání s pacientem.

RK ČSK také zaznamenala od začátku roku zvýšený počet žádostí o vyškrtnutí ze seznamu odborníků Komory. Nedostatek odborníků Komory v některých krajích a oborech může ztěžovat disciplinární činnost revizních komisí.