LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání revizní komise ČSK se uskutečnilo v Apolence.

Zabývali jsme se běžnou agendou: zasíláním ekonomické dokumentace z OSK, zápisů z jednání RK OSK atd. Pouze v jedné OSK (Praha 2) se v roce 2022 nekonal ani jeden sněm. Dále jsme zjistili, že ke dni 6. 4. 2023 ještě všichni členové neuhradili členský příspěvek na rok 2023.

Značnou část jednání věnovala RK ČSK přípravě zprávy pro květnový sněm ČSK, provedla kontrolu pokladny v Kanceláři ČSK a kontrolu stížností řešených na oblastních RK.

Pokud se týká ordinací, které jsou ochotny registrovat nové pacienty, pak po zkušenostech z nedávné doby jsme toho názoru, že není vhodné tuto ochotu a možnost prezentovat ve veřejných sdělovacích prostředcích včetně FB a radničních novin. Ani tímto oznámením se ale nikdo nedopouští disciplinárního provinění.