LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném zasedání v Apolence, sídle Komory.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za měsíce 1–10/2018. Proběhla také kontrola hotovosti v pokladně centra Komora.

Při kontrole jsme opětovně zjistili, že z několika oblastí nepřišel za rok 2018 ani jeden zápis z jednání představenstva OSK, na několika oblastech zřejmě dosud neproběhl žádný sněm OSK.

Odpoledne se někteří členové RK ČSK zúčastnili společného jednání orgánů ČSK.