LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném zasedání v Apolence, sídle Komory.

Zabývali jsme se běžnou agendou: zasíláním ekonomické dokumentace z OSK, zápisů z jednání RK OSK, zápisů ze sněmů OSK atd. Byla provedena fyzická kontrola pokladny v Kanceláři ČSK a pověření členové RK ČSK kontrolovali pracovní smluvy zaměstnanců ČSK.

Projednávali jsme přidělení stížností na jiné než příslušné oblasti hlavně z důvodu podjatosti. Konstatovali jsme neustálý vzestup stížností na to, že pacient nebyl před ošetřením upozorněn na případnou platbu. Opětovně také upozorňujeme, že není možné odmítnout registrovaného pacienta s akutními potížemi z důvodu zaneprázdněnosti.

Někteří členové RK ČSK se poté zúčastnili jednání představenstva. Termíny dalších zasedání RK ČSK jsou: 12. 1., 9. 2., 9. 3. 2018.