LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Dne 2. 12. 2022: V přátelské atmosféře proběhlo jednání mezi prezidentem ČSK, ministrem zdravotnictví prof. Vlastimilem Válkem a náměstkyní MZ Ing. Helenou Rögnerovou. ČSK připravila řadu komplexních i legislativních návrhů, které by měly stomatologii posunout dále. Byl domluven harmonogram jejich realizace – tak pro to zkusíme udělat maximum.
Dne 29. 11. 2022: Konference „Efektivní nemocnice“ je největší setkání všech klíčových lidí ve zdravotnictví, kde se za pár hodin vyřeší spousta důležitých věcí. ČSK je v posledních letech pravidelným řečníkem v důležitých panelech, a tak zasahuje do diskuzí, které z nemocniční problematiky přešly na otázky týkající se celého zdravotnictví.

21. 1. 2023

LKS 01/2023

Print: LKS. 2023; 33(1): 4

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: