LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 4. 6. 2022 proběhl víkend s Českou akademií dentální estetiky (ČADE). Letos konečně bez restrikcí, a proto programově mnohem nabitější.

Letos jsme začali s novým formátem celé akce, kdy jsme už ve čtvrtek odpoledne odstartovali workshopem pro členy naší společnosti. Každý člen má možnost na tuto akci dorazit s jedním hostem – abychom udrželi formát workshopu a zároveň otevřeli akce ČADE dalším kolegům. Tématem letošního workshopu byly „Nekariogenní defekty chrupu – od diferenciální diagnózy po možnosti terapie“. Teoretického úvodu se ujal dr. Jan Stibal, na kterého navázal dr. Filip Georges s praktickými řešeními konkrétních případů. Živá diskuze k jednotlivým kazuistikám pokračovala ještě dlouho po skončení přednášky.

Pátek byl věnován setkání certifikovaných členů ČADE. Formát desetiminutových sdělení doplněný o diskuzi je sice neúprosný, nicméně obsahově velmi inspirativní.

Podvečerní blok vyplnila Valná hromada ČADE, na níž byli na další funkční období zvoleni do výboru ČADE dr. Filip Georges, dr. Jiří Krug a dr. Jan Špiller. Následovaly úspěšné certifikační přednášky dr. Jana Hulverta a dr. Aleny Krugové. Novým certifikovaným členům ČADE gratulujeme.

Sobota patřila kongresu ČADE. Hlavním přednášejícím byl Dr. Florin Cofar z Rumunska, který názorným způsobem prezentoval možnosti mezioborové spolupráce a digitálního plánování. Prezentoval v jednotlivých krocích, jak se prediktabilně dostat z plánu až do finále. V graficky skvěle zpracované přednášce ukázal nejen možnosti jednotlivých kroků, ale i úskalí každého z nich, vše doplněné o vlastní praktické tipy na řešení. Odpoledne pokračoval doc. Andrej Thurzo ze Slovenska přednáškou o možnostech 3D diagnostiky, tisku a regenerativní stomatologie ve spojitosti s umělou inteligencí. Nová témata a nové technologie krásně navázaly na předchozího přednášejícího a jsou velkým příslibem do budoucna.

Kongres tradičně doplnila soutěž ČADE. Vítězem v kategorii Malá estetická rekonstrukce je dr. Jan Hulvert, vítězkou v kategorii Rozsáhlá estetická rekonstrukce se stala dr. Alexandra Marešová. Oběma gratulujeme a všem účastníkům soutěže patří velký dík.

Je jasné, že covid není jediným problémem, který musíme překonat. Ale těšíme se na další výzvy. Cílem ČADE je totiž kromě estetiky především podpora interdisciplinární spolupráce a každý rok se daří přivést na kongres zajímavé a inspirativní přednášející. Věříme, že v příštích letech přivítáme na našich akcích nejen praktické zubní lékaře, ale ve větším počtu také ortodontisty, chirurgy i zubní techniky.

Příští, 16. výroční kongres ČADE se uskuteční 3. 6. 2023 v Praze.

Hlavním přednášejícím letošního kongresu ČADE byl Dr. Florin Cofar z Rumunska, který názorným způsobem prezentoval možnosti mezioborové spolupráce a digitálního plánování.
MUDr. Filip Georges (vlevo) a MDDr. MUDr. Jiří Kaplan (vpravo) předali diplomy novým certifikovaným členům ČADE MDDr. Janu Hulvertovi a MUDr. Aleně Krugové.
Čtvrteční workshop ČADE a teoretický úvod dr. Jana Stibala.
Druhou půlku workshopu se dr. Filip Georges věnoval praktickým řešením jednotlivých případů.
Páteční program byl ve znamení Study Clubu certifikovaných členů a Valné hromady, během které proběhly také dvě certifikační přednášky.
Vítězem soutěže ČADE v kategorii Malá estetická rekonstrukce je dr. Jan Hulvert. Vítězkou v kategorii Rozsáhlá estetická rekonstrukce dr. Alexandra Marešová.
Z přednášky Dr. Florina Cofara z Rumunska.
Doc. Andrej Thurzo ze Slovenska (uprostřed) přednášel o možnostech 3D diagnostiky, tisku a regenerativní stomatologie ve spojitosti s umělou inteligencí.

23. 7. 2022

LKS 07-08/2022

Print: LKS. 2022; 32(7 – 8): S113

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČADE

Rubrika:

Téma: