LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 9. – 12. 11. 2022 se v Santiagu de Chile konal 12. světový kongres Mezinárodní federace endodontických asociací (IFEA) a Chilské endodontické společnosti.

Autor MUDr. Daniel Černý, Ph.D., během své přednášky na kongresu IFEA 2022.

Když mi v roce 2019 přišlo od dr. Liliany Artazy pozvání k přednášce na kongresu IFEA 2022 v Argentině, kdo by tušil, co všechno ještě bude následovat... Pandemie způsobila zásadní změnu podmínek pro pořadatele, a tak byl kongres sice ponechán v Jižní Americe, ale přesunut do chilského Santiaga, kde se letos v listopadu opravdu uskutečnil standardním prezenčním způsobem. Po Jihoafrické republice a Jižní Koreji se tak kongres IFEA přesunul do další pro nás exotické destinace. Patnáct hodin letu z Paříže prověří připravenost cestovatele důkladně. Jaro na jižní polokouli však bylo pro Evropana příjemným osvěžením v chladnoucích a zkracujících se listopadových dnech.

Kongres proběhl v příjemných prostorách výstaviště Espacio Riesco na kraji Santiaga a na pódiu se v osmi sálech vystřídalo téměř 150 přednášejících z celého světa. Vedle vystoupení pozvaných přednášejících ve dvou největších sálech byla na programu dlouhá řada sdělení ve vedlejších sálech – nejen zástupců jednotlivých společností sdružených v IFEA, ale také další odborné přednášky a praktické kurzy organizované sponzory kongresu. Oficiálním jazykem sice byla angličtina, ale všechny přednášky byly tlumočeny do španělštiny.

Dominujícím tématem kongresu byla problematika výplachového protokolu a zejména pak jeho technologie. Této problematice bylo přímo věnováno deset příspěvků, avšak nepřímo byla obsahem ještě řady dalších. Kongres sice pokrýval většinu dnešních endodontických okruhů, ale nejvíce rezonovaly kalciumsilikáty, minimální invazivita a také plánování terapie a její výsledek.

Poměrně marginálně, jak je obvyklé na endodontických kongresech, byla řešena rekonstrukce endodonticky ošetřených zubů. Na hlavní pódium se z této problematiky dostala zřejmě pouze moje přednáška Essential tools for successful adhesive endorestorative treatment. Devadesátiminutové souhrnné sdělení obsahovalo základní body endorestorativní problematiky, a to viděno prizmatem více než dvacetileté blízké spolupráce endodontisty a protetika.

Vedle vlastního vzdělávání, tedy hlavně diskuzí po přednáškách a v kuloárech, je význam účasti na podobných akcích v navazování osobních kontaktů s odborníky z různých koutů světa. Vytváření a udržování těchto vztahů je důležité i pro rozvíjení oboru endodoncie u nás. Zkušenosti a best practice odjinud dávají často odpovědi na otázky, kterými se zabýváme i u nás – v České endodontické společnosti, v ČSK nebo na akademické půdě.

Na letošním kongresu byl kromě mě pouze jeden další zástupce z České republiky (MUDr. Vladislav Růžička, Praha), ale příští kongres IFEA se bude konat ve skotském Glasgowu v září 2024, a tak bude mnohem větší příležitost, aby se zúčastnilo více našich zubních lékařů.

Součástí oficiálního zahájení kongresu byla ukázka chilských folklórních tanců.
Na společné fotografii jsou s dr. Danielem Černým: prof. Elisabetta Cotti (prezidentka-elect IFEA) a Bruno Cotti, dr. Roberto Fornara.

21. 1. 2023

LKS 01/2023

LKS. 2023; 33(1): S8

Autor:

Fotografie

  • Archiv Daniela Černého

Rubrika:

Téma: