LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Neobjednává-li se pacient dlouhodobě na preventivní prohlídky, nelze toto jeho jednání bez dalšího považovat za porušení léčebného plánu, které by opravňovalo zubního lékaře k jednostrannému ukončení péče o pacienta.

Pacient se obrátil na Českou stomatologickou komoru se stížností, že ho registrující zubní lékař odmítl ošetřit s odůvodněním, že jeho registrace byla pro porušování léčebného plánu zrušena. Porušení léčebného plánu pak bylo spatřováno v tom, že pacient absolvoval u ošetřujícího zubního lékaře v roce 2016 vstupní vyšetření, následně se však již neobjednával na preventivní prohlídky a ani z jiného důvodu nebyl tímto zubním lékařem ošetřován, a to až do roku 2020, kdy u svého zubního lékaře žádal provedení zákroku. Toto ošetření mu však bylo odmítnuto s tím, že jelikož se po dobu 4 let na preventivní prohlídky neobjednával, a ani jinak nebyl tímto zubním lékařem ošetřován, byla jeho registrace pro porušování léčebného plánu zrušena.

Revizní komise v této věci konstatovala, že preventivní prohlídky představují právo, nikoliv povinnost pacienta. Pacient je oprávněn se k preventivní prohlídce objednat a tuto prohlídku absolvovat, nicméně není to jeho povinností, a pouze skutečnost, že se pacient k preventivním prohlídkám neobjednává, nepředstavuje sama o sobě porušení léčebného plánu, a tedy ani důvod pro ukončení péče o pacienta (zrušení registrace) dle § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Samotné absolvování vstupního vyšetření a následné očekávání zubního lékaře, že se pacient bude dostavovat k preventivním prohlídkám, pak ani nelze považovat za individuálně stanovený léčebný plán, na jehož porušování výše uvedené ustanovení míří.

Odlišně by mohla být hodnocena situace, kdy by se pacient k preventivním prohlídkám objednával, ale bez řádné omluvy se k nim opakovaně nedostavoval. V takovém jednání je pak možné při naplnění podmínky časové a věcné souvislosti takto zmeškaných preventivních prohlídek spatřovat neposkytování součinnosti zubnímu lékaři a důvod pro ukončení péče o pacienta (zrušení registrace) dle § 48 odst. 2 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Nový seriál LKS

Vážení čtenáři, ve spolupráci s advokátem JUDr. Davidem Vostrejžem jsme pro vás připravili nový seriál Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí. V každém dílu se budeme věnovat tématu, které se v agendě stížností revizních komisí a čestných rad objevuje často – a opakovaně. Věříme, že vám i tímto způsobem pomůžeme vyhnout se zbytečným nepříjemnostem ve vaší práci, v jednání s pacienty a jejich případným stížnostem.