LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař ukončí poskytování péče pacientovi (registraci) jen z důvodu, že se pacient neobjednával na preventivní vyšetření, a kdy poslední vyšetření pacienta proběhlo před více než třemi roky.

Pacient se obrátil na Českou stomatologickou komoru se stížností, že zubní lékař, u kterého byl pacient dlouhodobě registrován a ke kterému se objednal po více než třech letech na vyšetření, mu sdělil, že s ohledem na skutečnost, že nedocházel na pravidelná preventivní vyšetření, mu byla zrušena dle § 48 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, registrace a ukončeno poskytování péče.

V rámci provedeného dokazování před čestnou radou bylo prokázáno, že pacient byl registrovaným pacientem u zubního lékaře, vůči kterému byla podána stížnost. Z vyžádané zdravotnické dokumentace pacienta vyplynulo, že pacient byl naposledy u zubního lékaře vyšetřen v roce 2018 a od té doby zubního lékaře nenavštívil a ani se k němu na žádnou preventivní prohlídku neobjednal.

Čestná rada poté dospěla k závěru, že v daném případu se zubní lékař dopustil disciplinárního provinění, neboť zubní lékař není oprávněn ukončit poskytování péče pacientovi jen z důvodu, že se pacient neobjednal v pravidelných intervalech na preventivní vyšetření u zubního lékaře po dobu více než tří let. Čestná rada současně zdůraznila, že účast na preventivních vyšetřeních je vždy právem a nikoli povinností pacienta, a tedy se nemůže jednat o situaci, že by pacient přestal zubnímu lékaři poskytovat nezbytnou součinnost, to vše za předpokladu, že ze strany pacienta není vyvíjena žádná aktivita směřující k objednávání se na preventivní vyšetření.