LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař neposkytne vyšetření neregistrovanému pacientovi a ani následné akutní ošetření, jestliže se tato osoba dostaví k zubnímu lékaři ve zdravotním stavu, který pacienta bezprostředně ohrožuje na životě a zdraví.

Pacient se obrátil na Českou stomatologickou komoru se stížností, že neregistrující zubní lékař odmítl provést vyšetření stěžovatele za účelem zjištění, zda je či není akutní pacient, tj. zda se jedná o pacienta ve zdravotním stavu, který by ho ohrožoval na životě a zdraví. Jako důvod odmítnutí vyšetření stěžovatele zubní lékař uvedl, že pro daný den má již zcela naplněnou denní kapacitu objednaných pacientů, a současně bylo stěžovateli sděleno, že pro osoby, kteří vyžadují akutní ošetření, má pevně vyhrazený čas od 7.30 do 9.00 hod.

Čestná rada ve svém rozhodnutí jednoznačně vyslovila názor, že zubní lékař musí v rámci své zubní ordinace nastavit a zajistit takové postupy a procesy, jež zabezpečí během ordinační doby zubního lékaře vyšetření i neregistrovaného pacienta, který tvrdí, že je ve stavu, který ho ohrožuje na životě a zdraví a žádá od zubního lékaře akutní ošetření. Čestná rada dále ve svém rozhodnutí uvedla, že taková povinnost není zubním lékařem splněna tím, že zubní lékař pouze vyhradí v rámci své stanovené ordinační doby pouze určitý časový úsek pro tento typ pacientů.

Čestná rada v rámci odůvodnění svého rozhodnutí tak připomíná, že je povinností zubního lékaře v průběhu ordinační doby prohlédnou každého pacienta, který se dostaví do zubní ordinace s tvrzením, že jeho zdravotní stav vyžaduje akutní ošetření. Čestná rada však současně zdůrazňuje, že v případě, kdy zubní lékař dospěje k závěru (po provedeném vyšetření pacienta), že zdravotní obtíže, se kterými se pacient dostavil do zubní ordinace, nevykazují znaky ohrožení pacienta na životě a zdraví, má neregistrující zubní lékař právo následné ošetření odmítnout, či jej vykonat až v rámci řádně objednaného termínu pro ošetření pacienta.