LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Je disciplinárním proviněním, pokud zubní lékař, který je ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou pacienta, podmíní jeho registraci a převzetí tohoto pacienta do péče absolvováním předchozí odborné konzultace nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a hrazené pacientem, přičemž obsah této konzultace se shoduje s obsahem výkonu Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pacienta (kód 00900).

Pacient se obrátil na Českou stomatologickou komoru se stížností, že zubní lékař, který dříve ve veřejném prostoru deklaroval, že registruje nové pacienty, odmítl přijmout do pravidelné péče a registrovat nového pacienta, pokud nejprve neabsolvuje tzv. konzultaci u tohoto zubního lékaře, přičemž tato konzultace není hrazena z veřejného zdravotního pojištění pacienta.

V rámci provedeného dokazování před čestnou radou bylo prokázáno, že pacient žádal zubního lékaře pouze o přijetí do péče a o registraci a že daný zubní lékař byl ve smluvním vztahu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, jehož byl pacient pojištěncem. Zubní lékař poté namísto registrace a převzetí pacienta do péče poskytl pacientovi pouze tzv. konzultaci nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, za kterou od pacienta vybral 1260 Kč, přičemž obsahem této konzultace bylo zejména odebrání a vyhodnocení anamnézy pacienta, vyšetření a vyhodnocení celkového stavu jeho chrupu, poučení pacienta o stavu chrupu, vysvětlení rozdílu mezi druhy výplní, poučení pacienta o chodu zubní ordinace a o nových postupech v zubní praxi, přičemž obsah této konzultace se v podstatné míře shodoval s obsahem výkonu Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pacienta (kód 00900).

Čestná rada poté dospěla k závěru, že na straně zubního lékaře nebyl dán žádný zákonný důvod pro odmítnutí převzetí do péče. Čestná rada ve svém rozhodnutí zdůraznila, že poskytování placených konzultací před registrací nových pacientů, kdy je fakticky vázána podmínka úhrady finanční částky jako předpoklad pro převzetí pacienta do péče a jeho registraci u poskytovatele zdravotních služeb (a kdy pacient o tuto konzultaci ani nežádal), je nepřípustný postup ze strany zubního lékaře. Takový postup se neslučuje se zákonem a současně s etickými zásadami výkonu povolání zubního lékaře.