LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 8. 12. 2017 se uskutečnilo poslední setkání Vědecké rady ČSK jmenované na období 2013 – 2017

Z vědecké rady ČSK

Dne 8. 12. 2017 se uskutečnilo poslední setkání Vědecké rady ČSK jmenované na období 2013 – 2017 ve složení: doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (předsedkyně do r. 2015), prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA (předsedkyně od r. 2015), MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. (†2017), doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D., MUDr. Luboš Steklý, MUDr. Eva Šrámková a MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D.

Na jednání se diskutovalo o e -receptu, amalgámových výplních, o stoupající frekvenci RTG snímkování pacientů v zubní praxi, o profesních a aprobačních zkouškách atd. Doc. Roman Šmucler, dr. Robert Houba a prof. Jana Dušková poděkovali všem členům VR ČSK za přínosnou práci v uplynulém čtyřletém období.