LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ještě jsme se ani nenaučili všechny nové úpravy kódů a už je tu nové dohodovací řízení o cenách na rok 2021. Bylo neformálně zahájeno Radou poskytovatelů, kdy jednotlivé segmenty probíraly řadu problémů, které se vážou k letošnímu dohodovacímu řízení. Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., upřesňuje: „Není bez zajímavosti, že ozvěnou minulého řízení je velký konflikt mezi Českou lékařskou komorou a Radou poskytovatelů včetně Ministerstva zdravotnictví. Řada kolegů žádá zrušení komor, likvidaci povinného členství, neboť se necítí být reprezentováni ČLK. Osobně mi dalo nemalou práci v bouřlivé atmosféře vysvětlit, co to vlastně komory jsou, jaká mají pravidla a že vlastně celý konflikt je zbytečný, neboť ani Česká lékařská a ani Česká stomatologická komora nejsou součástí dohodovacího řízení. Mají řešit odbornost a bez garanta odbornosti se v tuto chvíli nikam nepohneme, neboť není, kdo by komory nahradil. Debata skončila smírem. Navázalo na ni zasedání Koalice soukromých lékařů (KSL), kde jsme domluvili společnou strategii k jednání o penězích na příští rok. Zubohrad na obě schůzky přišel s iniciativou, abychom s odbory jednali ne později, ale spíše na začátku, a společně se snažili získat maximum prostředků z úhrady za státní pojištěnce, kde je zakopaný pes – zejména v podmínkách ČR, kde politici mnoho slibují, ale prostřednictvím státu málo platí. KSL bude motorem těchto změn. Budeme se také snažit hledat spolupráci i s odborovými organizacemi, jako je třeba Lékařský odborový klub. Sliby platů musejí mít podklad ve financích. Samotný růst platů není rozhodně naším nepřítelem, neboť zvýšení všech platů v ČR bude indukovat dramatické zvýšení prostředků pro zdravotnictví. Jak u zdravotních pojišťoven, tak u samoplátců. Česko musí podporovat nejenom exportní průmysl, ale i služby, jakými jsou školství a zdravotnictví.“