LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 30. 1. 2023 bylo, zatím formálně, zahájeno dohodovací řízení o cenách zdravotní péče pro rok 2024.

Uvidíme, zda dojde k nějakému systémovému posunu, nebo zda jen budeme (asi marně) bojovat, aby medicíně vůbec byla pokryta inflace, jakkoli příjmy zdravotních pojišťoven nemálo rostou.