LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vychází další kniha známého a plodného autora doc. MDDr. MUDr. Jiřího Šedého, Ph.D., MBA, FADI, FICD. Tentokrát se netýká pouze stomatologie, ale zasazuje náš obor do širších souvislostí medicínských, antropologických, ale i historických a filozofických.

Stručně objasňuje současný stav poznání evoluce, tj. vývoje živých organismů na Zemi. Evoluční teorie je i přes mnohé výhrady uznávanou vědeckou disciplínou, která umožňuje pochopit mnohé úkazy v oblasti živé přírody. Tento útlý spisek počítá se čtenářem, který důvěrně zná anatomii a fyziologii obličeje a žvýkacího systému, a proto na základě těchto znalostí může snadno pochopit i jevy daleko složitější. Kniha je psaná úsporným stylem, který je po argumentační stránce vědecky přesný, avšak zároveň i velice čtivý. Najde v ní hodně zajímavých faktů každý zubní lékař, pro kterého není jeho povolání pouhým prostředkem k obživě a který je zvyklý přemýšlet o smyslu své práce a svém místě ve světě.

Ke kladům je také nutno přičíst pečlivě vypracovaný rejstřík a obsáhlý seznam použité literatury.