LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Vědecká rada ČSK

Ve středu 26. 6. 2019 se uskutečnilo jednání vědecké rady ČSK. Jedno z velkých témat bylo završeno vydáním Stanoviska VR ČSK č. 4/2019: „Odborný dohled nad výkonem povolání dentální hygienistky a další postupy zubního lékaře v součinnosti s dentální hygienistkou“. Stanovisko bude postoupeno na zářijové jednání představenstva ČSK jako podklad pro vydání odborného stanoviska představenstva. Další témata zasedání se týkala ukončeného dohodovacího řízení pro rok 2020 a návrhů na dohodovací řízení pro rok 2021, pregraduálního i postgraduálního vzdělávání, problematiky implantací apod.

14. 9. 2019

LKS 09/2019

Print: LKS. 2019; 29(9): 170

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: