LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pátek 30. 4. 2021 se po dlouhém covidovém odkládání sešla k jednání vědecká rada ČSK.

Z dubnového zasedání vědecké rady ČSK v Apolence.

Na začátku tohoto setkání byly shrnuty informace za uplynulé období. Poté se členové věnovali vzdělávacímu programu „implantologie“ na základě výstupu z jednání skupiny pro vzdělávání v implantologii. Byla diskutována potřeba řešení sutury v souvislosti s extrakcí zubu. Nebyla opomenuta ekologická otázka a udržitelná stomatologie z pohledu legislativy i světa. Otevřena byla problematika dentálních fokusů a spolupráce s dalšími medicínskými obory. Byly shrnuty informace o preventistkách a jejich působnosti. Další jednání je naplánováno na 3. 9. 2021.

 

22. 5. 2021

LKS 05/2021

Print: LKS. 2021; 31(5): 99

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: