LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Vědecká rada ČSK

V pátek 3. 12. 2021 proběhlo poslední jednání vědecké rady ČSK v rámci funkčního období 2017 – 2021. Projednáváno bylo mnoho významných témat včetně sylabů pro akreditovaná pracoviště a otázky preventistek a jejich působnosti. Otevřena byla diskuze o elektrických versus mechanických zubních kartáčcích, také o udržitelné stomatologii a jejím směřování, o plánech podpor a strategie EU. Schválena byla aktualizace směrnice pro sedaci v pedostomatologii, která se týká doplnění intranasálního podání midazolamu. Tento dokument byl předložen představenstvu ČSK pro další jednání.

22. 1. 2022

LKS 01/2022

Print: LKS. 2022; 32(1): 2

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: