LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pátek 25. 2. 2022 zasedala vědecká rada ČSK. Jednání bylo věnováno sylabu pro akreditovaná pracoviště. Významnou část jednání se řešila retrográdní chirurgická endodoncie a byl vytvořen materiál, který bude předložen představenstvu ČSK na březnovém zasedání s doporučením odborného stanoviska. Pokračuje projednávání problematiky dentálních fokusů na mezioborové bázi, jednání samotné mezioborové skupiny pro dentální fokusy je plánováno v průběhu března.