LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
V pátek 1. 3. 2019 se v Apolence uskutečnilo další zasedání vědecké rady ČSK, která intenzivně pokračuje v přípravě odborných stanovisek například k tématům „Bisfosfonáty a další antiresorpční léky“ či „Pravomoce dentálních hygienistek“. Stanoviska VR ČSK poté slouží jako významný podklad pro jednání představenstva ČSK.

V pátek 1. 3. 2019 se v Apolence uskutečnilo další zasedání vědecké rady ČSK, která intenzivně pokračuje v přípravě odborných stanovisek například k tématům „Bisfosfonáty a další antiresorpční léky“ či „Pravomoce dentálních hygienistek“. Stanoviska VR ČSK poté slouží jako významný podklad pro jednání představenstva ČSK.

Vědecká rada ČSK.

16. 3. 2019

LKS 03/2019

Print: LKS. 2019; 29(3): 48

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: