LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zasedání Bavorské zemské stomatologické komory ve dnech 21. – 22. 10. 2021 se za ČSK zúčastnil prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.: „Toto zasedání bylo takové covidové. Oficiální část programu trochu dystopická s respirátory a s odstupy, poté srdečná diskuze v restauraci a pak další den. Domluvili jsme ale nové formy spolupráce jak s kolegy z Německa, tak i s nově zvolenými funkcionáři z Rakouska.“

27. 11. 2021

LKS 11/2021

Print: LKS. 2021; 31(11): 212

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: