LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Přesně po dvou letech, 19. 11. 2021, se v Bruselu opět fyzicky potkali zástupci členských zemí CED (Council of European Dentists). Za ČSK se zúčastnili doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a MUDr. Robert Houba, Ph.D. Prezident ČSK doc. Šmucler uvádí: „Všichni byli rádi, že se opět vidí, a hned se v kuloárech vyřešilo mnohem více než za dva roky přes telekonference. Končí úspěšné období prezidenta dr. Marca Landiho, který udělal hodně pro lepší postavení stomatologů v EU. Bylo zvoleno nové prezidium. Přijata byla modifikace dokumentu o dentální turistice – základní, poměrně neutrální pravidla. Dalším velkým tématem je aktivita proti nadužívání antibiotik.“

18. 12. 2021

LKS 12/2021

Print: LKS. 2021; 31(12): 236

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: