LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na základě daňového přiznání za rok 2017 mi vznikl přeplatek na dani z příjmu. Mohu si tento přeplatek nechat zaslat na jiný účet, než který používám pro podnikání?

Zaslání přeplatku na jiný než registrovaný účet není možné. Finanční správa ČR nově vrací daňové přeplatky u registrovaných daňových subjektů pouze na účet, který je u správce daně evidovaný, tj. účet, který byl v Přihlášce k registraci či při změně registrace nahlášený finančnímu úřadu. Pokud má daňový subjekt u správce daně uvedeno více účtů, je povinen v žádosti o vrácení přeplatku uvést, na který z registrových účtů má být vratitelný přeplatek poukázán. Uvedené se ale netýká „neregistrovaných“, tedy těch, kteří nemají povinnost se registrovat u finančního úřadu, např. fyzických osob, které nemají příjem ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání). Těm bude přeplatek vrácen i na neregistrovaný účet uvedený v žádosti, tedy podle jejich dispozic.