LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu minimálně do 12. 12. 2020 a k aktuálně se měnícím epidemickým opatřením podle PES upravila své aktivity i ČSK.

Přelom listopadu a prosince se nesl zejména v přípravách na sněmy ČSK (12. 12. 2020 v Praze a 20. 2. 2021 v Praze, na kterém proběhnou volby prezidenta ČSK na příští funkční období). Pozornost Komora zároveň věnuje organizaci podzimních sněmů v jednotlivých OSK a přípravám na volby do funkcí a orgánů ČSK i OSK na funkční období 2021 – 2025, které se uskuteční v příštím roce (viz str. S171). O činnosti představenstva a o dalších aktivitách Komory informujeme podrobně na následujících stránkách tohoto vydání LKS.

Epidemická opatření ovlivnila také činnost Vzdělávacího střediska ČSK. Profesní zkoušky probíhají od 4. 11. 2020. Prezenční kurzy ČSK byly zrušeny po dobu, v níž platí omezení shromažďování. Některé z kurzů se však uskutečnily online formou. Informace o tom, jak budou organizovány vzdělávací kurzy ČSK v lednu 2021 a v dalších měsících, sledujte v Aktualitách na www.dent.cz.

V listopadu a prosinci se uskutečnilo několik kurzů v rámci vzdělávání ČSK online formou, přednášejícími například byli MUDr. Zbyněk Mach.
MUDr. Peter Augustín, Ph.D.

19. 12. 2020

LKS 12/2020

Print: LKS. 2020; 30(12): 204

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková
  • Hana Štěpánková

Rubrika:

Téma: