LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zaměstnanec nastoupil 11. dubna 2018. V měsíci dubnu jeho hrubý příjem činil 9900 Kč. Musíme za tento měsíc odvádět zdravotní pojištění z minimální mzdy, nebo z jeho hrubého příjmu?

Hrubý příjem zaměstnance nedosáhl v dubnu částky minimálního vyměřovacího základu 12 200 Kč. V tomto případě zaměstnavatel musí propočítat, zda mzda za 20 kalendářních dnů trvání zaměstnání v dubnu dosahuje poměrné části minimálního vyměřovacího základu. Výpočet se provede podle vzorce: počet kalendářních dnů trvání zaměstnání (20 dnů)/počet kalendářních dnů v měsíci (v dubnu 30 dnů) x platná minimální mzda (12 200 Kč). Z výpočtu vychází poměrná část minimální mzdy ve výši 8133 Kč. Hrubá mzda zaměstnance je vyšší než vypočtená poměrná část minimální mzdy, a proto na zdravotní pojištění za měsíc duben budete odvádět z 9900 Kč.