LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 75. jednání sněmu ČSK se konalo dne 20. února 2021 v Kongresovém centru Praha za přísných hygienických podmínek. Kromě voleb prezidenta Komory na funkční období 2021 – 2025 byly na programu výroční zprávy o činnosti za rok 2020. Sněm také schválil dvě důležitá usnesení v souvislosti s aktuální pandemickou situací – týkají se zvláštní úpravy prodloužení platnosti osvědčení a konání letošních voleb do orgánů Oblastních komor a do sněmu Komory.

Variabilní prostory Kongresového centra Praha umožnily organizaci sněmu Komory v souladu se všemi požadovanými hygienickými podmínkami.

Plné znění „Zprávy návrhové komise o usneseních přijatých na 75.  jednání sněmu ČSK“ je zveřejněno na www.dent.cz (O nás/Jednání sněmu).

Komora a její činnost

Ve zprávě o činnosti Komory v roce 2020 shrnul prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., hlavní akce a události roku, který byl poznamenán pandemií COVID-19. Život české stomatologie se ale rozhodně nezastavil. Právě v tomto složitém období se ukázalo, že pro řízení oboru je komora tou pravou cestou. Minimum byrokracie, skvělá komunikace napříč zemí a třeba i schopnost zařídit si distribuci ochranných prostředků anebo očkování. Zubní lékaři v této době obstáli a ukázali, že komorový systém je prostě výhodnější než řízení státem.

Komora se věnovala přípravě řady zákonů, zúčastnila se nespočtu jednání na úrovni Ministerstva zdravotnictví, v rámci Koalice soukromých lékařů, s ostatními profesními komorami i zdravotními pojišťovnami. Výsledky dohodovacího řízení o cenách stomatologické péče na rok 2021 představují další navýšení úhrad stomatologické péče a změny v textu úhradové vyhlášky vedou k další kultivaci „Ceníku“ (podrobně bylo prezentováno v LKS 7 – 8/2020 a 1/2021).

Komora završila historickou reformu svých vnitřních řádů, od ledna 2020 byl spuštěn projekt Administrativa správních činností (ASČ), vědecká rada ČSK zpracovala několik významných odborných stanovisek a doporučení, dokončován je nový informační systém a web Komory. Všechny vzdělávací akce ČSK byly opět zcela vyprodané, a to i v situaci, kdy jich většina probíhala online. Klíčový kongres, Pražské dentální dny, Komora nevzdala a online verze PDD měla vysokou účast. Postupně počet účastníků těchto akcí přesáhl 10 000. Elektronickou komunikaci Komora vtělila i do jednání svých orgánů.

Doc. Roman Šmucler zdůraznil, že úspěchy jsou výsledkem práce představenstva Komory, jakož i všech funkcionářů ČSK. Velký dík patří zaměstnancům a spolupracovníkům ČSK.

Připomeňme, že členové ČSK jsou o podrobnostech a výsledcích práce Komory průběžně informováni na webových stránkách www.dent.cz, na facebooku a v časopisu LKS.

Zprávy za rok 2020 dále přednesli předsedkyně revizní komise ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková a místopředseda čestné rady ČSK prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. Podrobná statistika stížností podaných na zubní lékaře bude uvedena v Ročence ČSK za rok 2020.

Hospodář ČSK MUDr. Milan Řezáč seznámil sněm s předběžným plněním rozpočtu Komory za rok 2020. Je zřejmé, že pandemie ovlivní jak příjmovou, tak i výdajovou stránku rozpočtu.

Před dokončením je nový informační systém a web ČSK. Zprávu o tom přednesl zástupce realizační společnosti Ing. Lubomír Hanel.

Dvě důležitá usnesení

  • USN/2021/02/13:

Sněm umožnil tak jako vloni opakované prodloužení platnosti osvědčení pro ty jejich držitele, kteří kvůli pandemii nestihli včas získat potřebný počet kreditů.

  • USN/2021/02/12:

Sněm schválil pravidla umožňující konat letošní volby do orgánů Oblastních komor i mimo jednání sněmu Oblastní komory.

Podrobný výklad k usnesení zveřejňujeme v tomto LKS na str. S34 – S35.

K dispozici bylo i testování přímo na místě, ale nebylo potřeba – všichni měli požadované potvrzení s sebou.
Hned u vstupu do budovy KCP musel každý účastník, ať to byl člen sněmu, člen orgánů Komory, zaměstnanec Kanceláře ČSK nebo pozvaný host, odevzdat písemné potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 a vyměnit roušku za respirátor.
MUDr. Zdeněk Hrubý, předseda OSK Praha 4.
MUDr. Libor Zdařil, člen představenstva ČSK.
MUDr. et MUDr. Veronika Kovář Matejová, předsedkyně OSK Brno-venkov. Patřila mezi ty předsedy, kteří rychle zareagovali a pomohli při organizaci očkování kolegů ve svých oblastech, a na FB Fórum funkcionářů ČSK napsala: „Vážení kolegové, chtěla bych vás informovat, že dne 16. 2. 2021 jsme na našem pracovišti Dens caninus v Oslavanech přeočkovali vlastními silami všechny zájemce z OSK Brno-venkov druhou dávkou vakcíny Comirnaty. Vakcinovaní obdrželi certifikát, vše proběhlo bez problémů. Moc děkuji všem zúčastněným za spolupráci.“
Na únorovém sněmu Komory byly předneseny zprávy o činnosti za rok 2020, fotografie je z prezentace revizní komise ČSK.

20. 3. 2021

LKS 03/2021

Print: LKS. 2021; 31(3): 62 – 63

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: