LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V odborném recenzovaném časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ (ČSPZL), jehož vydávání v roce 2018 převzala ČSK od ČLS JEP, došlo v prosinci 2021 ke změně na postu šéfredaktora.

Doc. MUDr. Jan Veverka, CSc., šéfredaktor časopisu ČSPZL, převzal čestný titul Osobnost české stomatologie na Slavnostním sněmu ČSK 17. září 2021 v Trojském zámku.

Čas nelze, bohužel, zastavit. Klíčovou funkci šéfredaktora vědeckého časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“ k naší lítosti ze zdravotních důvodů opouští doc. MUDr. Jan Veverka, CSc. Bude nám při redakční práci velmi chybět. Zejména jeho vstřícnost, zápal pro věc a nesmírná pečlivost i vědecká erudice. Panu docentovi bylo v září 2021 uděleno nejvyšší ocenění České stomatologické komory, titul Osobnost české stomatologie. Přejeme mu, aby se jeho zdraví co nejvíce upevnilo a abychom jej mohli ještě dlouhé roky potkávat v Apolence a konzultovat s ním odborné záležitosti.

Časopis ČSPZL přebírá nový šéfredaktor MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., který byl do této funkce jmenován 10. 12. 2021. Jedná se o významnou generační proměnu. Více než sto dvacet let starý časopis, klenot české stomatologie, se dostává do mnohem mladších rukou. To je příslibem nového a dlouhodobého rozvoje časopisu i celého našeho oboru. Zapojila se nová generace, která postupně přebírá zodpovědnost za českou i Českou stomatologii. Ať se jim daří!

 

Nový šéfredaktor ČSPZL MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

MUDr. Martin Kapitán, Ph.D., (*1984) absolvoval obor stomatologie v r. 2007 na LF UK v Hradci Králové. V současné době je zaměstnán na Stomatologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové jako vedoucí lékař oddělení záchovné stomatologie a endodoncie a tajemník kliniky. Věnuje se převážně kariologii, endodoncii a ergonomii v zubním lékařství. Je řešitelem několika grantových projektů a autorem řady vědeckých publikací a posterů. Pravidelně přednáší na odborných a vzdělávacích akcích s tematikou endodoncie, kofferdamu a ergonomie. Významně se podílí na výuce studentů zubního lékařství v preklinické a klinické části studia v češtině i v angličtině, je garantem několika předmětů. Je členem European Society of Dental Ergonomics, České endodontické společnosti a České ergonomické společnosti.

MUDr. Martin Kapitán, Ph.D.

22. 1. 2022

LKS 01/2022

Print: LKS. 2022; 32(1): 7

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc
  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: