LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Účet klinik ČSK již léta slouží především k individuální podpoře našich klinických pracovníků při jejich účasti na zahraničních stážích, kongresech a sympoziích či na úhradu registračního poplatku tuzemských vzdělávacích akcí mimořádného významu. Desítkám kolegů tak významně pomohl navštívit kvalitní zahraniční vzdělávací akce a zajistit, aby se přivezené informace a zkušenosti mohly rozšířit mezi naše zubní lékaře.

V květnu 2019 byly na 71. jednání sněmu ČSK schváleny změny Pravidel pro čerpání z účtu klinik, které platí od 1. 1. 2020.

Zčásti jde o technickou novelu řešící především terminologické změny, zčásti novela přináší změny systémové. Tyto zásadní změny jsou následující:

  • Vyřazení možnosti čerpání příspěvků na pořízení učebních pomůcek pro další vzdělávání zubních lékařů v rámci klinik. Účet tak bude nadále upřednostňovat především individuální formu podpory.
  • Nově byl definován strop úhrady pro jednoho žadatele s aktivní účastí ve výši maximálně 40 000 Kč. V případě pasivní účasti uhradí účet pouze náklady na registrační poplatek.
  • Žadatel, kterému je příspěvek přiznán, může plnit část svých závazků vůči ČSK nejen publikováním odborného článku v časopise LKS, ale nově i v časopise Česká stomatologie a praktické zubní lékařství, vydávaném Komorou. Novou formou plnění závazku je i účast úspěšného žadatele ve zkušební komisi profesních zkoušek.
  • V oblasti podpory individuální účasti na významné tuzemské vzdělávací akci byl zvýšen věkový limit z 30 na 35 let a maximální hodnota příspěvku z 3000 na 7000 Kč.
  • Ke změnám došlo i v Tabulce kritérií žadatele.

Plný text novely Pravidel pro čerpání z účtu klinik je k dispozici na webových stránkách ČSK www.dent.cz a žadatelům o tento příspěvek doporučujeme si text prostudovat.