LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V médiích slyšíme řadu informací o tom, že podnikatelé budou platit nižší pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. O jaké změny se konkrétně jedná a budou se vztahovat i na zubní lékaře, kteří podnikají prostřednictvím společnosti s ručením omezeným?

Změny se týkají splatnosti daně z příjmu a také pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Pokud jde o daň z příjmu, daňově přiznání za rok 2019 lze bez sankce podat a daň zaplatit až do 1. července 2020. Současně platí, že je možné nezaplatit zálohu na daň z příjmu za druhé čtvrtletí 2020. Tato opatření se týkají jak osob samostatně výdělečně činných, tak společností. Jde o pouhý odklad placení daně, výše daně z příjmu se nijak nemění.

Pojistné na sociální zabezpečení se u osob samostatně výdělečně činných snižuje o dále uvedenou částku za každý měsíc od března 2020 do srpna 2020, ve kterém byla alespoň částečně vykonávána samostatná výdělečná činnost. To znamená, že pokud byl podnikatel celý měsíc v pracovní neschopnosti, snížení za takový měsíc nemůže uplatnit. Snížení se liší podle toho, zda jde o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. U hlavní samostatné výdělečné činnosti je snížení 2 544 Kč měsíčně, u vedlejší samostatné výdělečné činnosti (podnikatelé, kteří jsou současně zaměstnáni, podnikatelé, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod, podnikatelé, kteří mají nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství) pak 1 018 Kč měsíčně.

Současně platí, že osoby samostatně výdělečně činné nejsou povinny za měsíce březen 2020 až srpen 2020 platit zálohy.

Podobná situace je i u pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Pojistné osob samostatně výdělečně činných se fakticky snižuje o 2 352 Kč měsíčně za každý měsíc od března 2020 do srpna 2020. I u pojistného na veřejné zdravotní pojištění mohou osoby samostatně výdělečně činné přestat za uvedené měsíce platit zálohy.

Lze tak shrnout, že zatímco u daně z příjmu nová opatření znamenají jen odklad daně, aniž by se změnila její výše, u pojistného dochází nejen k odkladu placení záloh, ale i ke snížení celkové výše pojistného, a to až o částku 15 544 Kč u pojistného na sociální zabezpečení a až o částku 14 112 Kč u pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Odklad daňového přiznání k dani z příjmu a prominutí červnové zálohy na daň z příjmu se týká jak fyzických, tak právnických osob. Naproti tomu úpravy výše pojistného a odklad záloh na pojistné se týká jen osob samostatně výdělečně činných, nikoliv však společností s ručením omezeným ani jiných právnických osob. Pro úplnost lze uvést, že popsané změny se netýkají v žádném ohledu daní ani pojistného, které podnikatelé odvádějí za zaměstnance, ani daní či pojistného samotných zaměstnanců. Daně a pojistné za své zaměstnance musí zaměstnavatelé odvádět tak jako dosud.