LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zubní průkaz dítěte má pro rok 2019 novou podobu. Ten původní připravila Česká stomatologická komora ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR po dlouholetém hledání způsobu, jak nenásilně, ale dostatečně důrazně připomenout rodičům jejich povinnost dbát o zdravý chrup svých dětí po zrušení preventivních prohlídek ve školách. Maminky v porodnicích jej nalezly vložený do zdravotního a očkovacího průkazu poprvé v roce 2005.

Zubní průkaz dítěte 2019.

Zubní průkaz zaujal i v zahraničí

Od té doby vychází zubní průkaz každoročně v nákladu 110 000 až 140 000 kusů (podle kvalifikovaného odhadu počtu nově narozených dětí) vždy na konci roku pro kalendářní rok následující a Státní zdravotní ústav jej společně se zdravotním a očkovacím průkazem distribuuje do všech porodnic v České republice.

Tento malý průvodce péčí o dětský chrup se setkal s kladným hodnocením i v zahraničí a stal se součástí mezinárodního preventivního projektu FDI, která jeho vydávání doporučila jako jednu z možností prevence zubního kazu u dětí i ostatním členským organizacím.

V roce 2011 připravila ČSK ve spolupráci s FDI a společností Unilever dotazníkovou akci, zaměřenou na sledování využívání zubního průkazu v praxi. Na základě výsledků bylo prokázáno, že zubní průkaz dítěte rodiče používají a chápou jej jako užitečnou pomůcku při péči o zuby svých dětí.

Tisk a vkládání zubního průkazu do zdravotního a očkovacího průkazu hradí už léta Česká stomatologická komora z vlastních prostředků, ale našla cestu, jak jeho financování podpořit i z jiných zdrojů. Každoročně projeví zájem o zveřejnění loga na zadní straně průkazu za finanční podporu některá ze zdravotních pojišťoven, případně společností, které distribuují prostředky ústní hygieny a prostřednictvím zubního průkazu propagují své značky.

V roce 2019 tisk zubního průkazu finančně podpořily Zdravotní pojišťovna MV ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a RBP zdravotní pojišťovna.

Je potřeba měnit něco, co dobře funguje?

Zubní průkaz dítěte slouží jako komunikační nástroj mezi stomatology a pediatry. Zejména při registraci nového dětského pacienta informuje pediatry i stomatology, jestli dítě pravidelně dochází na zubní preventivní vyšetření, zda má zkušenost se zubním kazem apod.

Cílem změny zubního průkazu pro rok 2019 bylo více využít jeho informační potenciál v prevenci zubního kazu a zároveň průkaz zatraktivnit pro děti i rodiče. Abychom mohli nadále využívat distribuce v rámci zdravotních a očkovacích průkazů díky SZÚ, byla změna zubních průkazů limitována nejen zachováním formátu, ale i počtem stran.

Upravili jsme tedy způsob zápisu vyšetřování (obr. 1). Známá zaškrtávací políčka zůstala zachována, ale zápis z vyšetření jsme přenesli do tabulky. Rozsah prohlídek od 12 měsíců do 10 let zůstal také zachován. Samotný text vyšetření také prošel drobnými úpravami. Novinkou je upozornění na přítomnost stálého zubu (pro zjednodušení na jeho přítomnost upozorňujeme pak neustále až do 10 let). Další novinkou je přítomnost „nového“ zubního kazu a „sanace chrupu“. Pokud totiž chápeme zubní kaz jako multifaktoriální onemocnění a nikoliv pouze jako defekt zubu, tak pojem „přítomnost zubního kazu“ nemusí vypovídat o nutnosti další sanace. Protože se upřednostňuje fluoridace lokální před systémovou (podáváním fluoridových tablet), rozhodli jsme se zdůraznit v současnosti asi nejrozšířenější formu fluoridace, jakou je každodenní používání zubní pasty.

Prevenci zubního kazu jsme se dětem snažily přiblížit z pohledu dětského zubu. Seznamte se prosím s Dentíkem (obr. 2).

Poděkování: Některé úpravy v textu souhrnných prohlídek jsme konzultovaly s MUDr. Janou Vašákovou z dětského oddělení Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

MUDr. Haně Zallmannové velmi vděčíme za zprostředkování souhlasu k použití a překladu materiálů Zahnunfallzentrum z Bazileje, které poskytují stručný návod pro laiky, jak postupovat při úrazech zubů (obr. 3).

Zubní průkaz by nebyl tak krásný a Dentík tak roztomilý nebýt grafičky Nadi Albertové.

Zubní průkaz dítěte ke stažení na: www.sduz.cz

Upravený způsob zápisu vyšetřování.
Komiks s Dentíkem poučí i pobaví.
Stručný návod pro laiky, jak postupovat při úrazech zubů.

20. 1. 2019

LKS 01/2019

Print: LKS. 2019; 29(1): S6 – S7

Autoři:

Fotografie

  • Archiv ČSK
  • Naďa Albertová

Rubrika:

Téma: