LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mohu zaměstnankyni, která ukončila odchodem do starobního důchodu pracovní poměr k 30. září 2019, provést roční zúčtování záloh?

Jestliže jste byl jejím posledním zaměstnavatelem a bývalá zaměstnankyně měla u vás podepsané prohlášení poplatníka, může vás požádat o provedení ročního zúčtování záloh. Zaměstnankyně nesmí mít jiné zdanitelné příjmy, na jejichž základě má povinnost podat daňové přiznání. Do zdanitelných příjmů se nezapočítává její starobní důchod. Pro kalendářní rok 2019 jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny částky pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí za zdaňovací období nepřesahující 13 350 Kč x 36 = 480 600 Kč (měsíční důchod nepřevyšující 40 050 Kč).