LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pro Pražské a Ostravské stomatologické fórum je připraven rámcový program a obě akce jsou primárně plánovány prezenční formou. Pokud však pandemická situace nedovolí konat akce prezenčně, uskuteční se, obdobně jako loni, pouze jedno společné online fórum v pátek 23. 4. 2021.

Pražské stomatologické fórum

23. 4. 2021, 9.00 – 16.30 hod.

Ostravské stomatologické fórum

7. 5. 2021, 9.00 – 16.30 hod.

 

Rámcový program akcí:

  • Aktuální informace 2021: Roman Šmucler, Robert Houba, Jiří Slavík

Odborná témata

  • MUOS – medicínsky nevysvětlené symptomy a syndromy dutiny ústní. Epidemie psychosomatických obtíží a jak se s ní vypořádat: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
  • Primární, sekundární a terciální prevence z hlediska parodontologie, protetiky a stomatochirurgie: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.

Aktuální informace o formě konání PSF a OSF, podrobném programu a on-line registraci sledujte na: www.dent.cz (Aktuality pro členy)

PSF
OSF