LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den v Karlových Varech si vysloužil uznání

LKS 07-08/2022 23. 7. 2022 Reportáž

V pátek 27. 5. 2022 se v Grandhotelu Pupp uskutečnil úspěšný první mezinárodní stomatologický den v Karlových Varech. Jednalo se o společnou vzdělávací akci stomatologických komor z Česka, Saska, Bavorska a Rakouska. Mezinárodní setkání se konalo pod záštitou ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka, primátorky města Karlovy Vary Ing. Andrey Pfeffer Ferkelové, MBA, a za účasti…

Ze 78. jednání sněmu ČSK

LKS 06/2022 18. 6. 2022 Reportáž

V pořadí 78. jednání sněmu ČSK se konalo ve dnech 14. – 15. května 2022 ve Špindlerově Mlýně. Program jarního rokování byl věnován vyročním zprávám za loňský rok, rekapitulaci událostí od předchozího sněmu a zprávě o hospodaření ČSK za rok 2021. Byly schváleny tři důležité změny a novinky týkající se řádů Komory a pravidel pro čerpání finančních prostředků z účtu klinik. Jednáním rezonovalo velké…

Stomatologická fóra v Ostravě a Brně konečně zase naživo

LKS 01/2022 22. 1. 2022 Reportáž

V již předvánoční atmosféře se konala dvě oblíbená komorová stomatologická fóra – 25. 11. 2021 v Ostravě a 26. 11. 2021 v Brně. Tato stomatologická fóra, která mají vždy v jarním a podzimním termínu již mnoholetou tradici – a v roce 2019 k nim přibylo i to ostravské, si stále drží mezi desítkami vzdělávacích akcí ČSK výsadní postavení. Zaměřují se především na praktická témata, která zubní lékaři potřebují…

Ze 77. jednání sněmu ČSK

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Reportáž

V pořadí 77. jednání sněmu ČSK se konalo 6. – 7. listopadu 2021 v Brně a bylo prvním zasedáním tohoto nejvyššího orgánu Komory ve funkčním období 2021 – 2025. K hlavní obsahové náplni sněmu patřila volba výborů sněmu ČSK a schválení rozpočtu ČSK na rok 2022. Velkým tématem byly významné změny v úhradách stomatologické péče.

Kongres PDD a Pragodent: rekordní Dny české stomatologie 2021

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Reportáž

Dvě vrcholné odborné události roku – mezinárodní kongres Pražské dentální dny a veletrh Pragodent – se po dvou letech opět spojily v jednom termínu i místě jako Dny české stomatologie. V areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA to ve dnech 14. – 16. 10. 2021 opravdu žilo a po dlouhých covidových měsících byla radost ze setkání s kolegy zase konečně „naživo“ nepřehlédnutelná. Kongres PDD ve svém 24.…

Slavnostní zasedání sněmu ČSK

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Reportáž

Každé čtyři roky se u příležitosti ukončení daného funkčního období koná slavnostní zasedání sněmu České stomatologické komory. Na závěr období 2017 – 2021 se členové orgánů a sněmu Komory naposledy společně setkali v pátek 17. září 2021 v pražském Trojském zámku. Letošní slavnostní ceremoniál byl spojen i s významným výročím. Před třiceti lety, 21. září 1991, byla zákonem ustanovena profesní a stavovská organizace zubních lékařů Česká stomatologická komora.

Význačné osobnosti převzaly ocenění ČSK

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Reportáž

Na Slavnostním zasedání sněmu České stomatologické komory, který se konal v pátek 17. září 2021 v pražském Trojském zámku, převzaly u příležitosti 30. výročí ČSK ocenění a poděkování významné osobnosti oboru. Do pomyslné síně slávy vstoupilo ke stávajícím sto dvanácti dalších devatenáct zubních lékařů – nositelů čestného titulu „Osobnost české stomatologie. Ocenění za osobní přínos ČSK převzalo devět osobností, předána…

Světový den ústního zdraví 2021: s dětmi konečně zase naživo

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Reportáž

Po roční „covidové pauze“ jsme se v květnu konečně dočkali živých setkání s dětmi v rámci Světového dne ústního zdraví 2021. Komora společně s dalšími partnery projektu SDUZ pro ně uspořádala dne 21. 5. 2021 akce v Sadech Svatopluka Čecha v Praze 2.

Ze 76. jednání sněmu ČSK

LKS 06/2021 20. 6. 2021 Reportáž

V pořadí 76. jednání sněmu ČSK se konalo v sobotu 15. května 2021 v Praze. Bylo to poslední pracovní jednání členů sněmu v tomto funkčním období. Jejich důležitým posláním tedy bylo zvolit viceprezidenta, členy představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK na funkční období 2021 – 2025. Další program jarního rokování byl věnován rekapitulaci událostí od předchozího sněmu a zprávě o hospodaření ČSK za rok 2020.