LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ze 77. jednání sněmu ČSK

LKS 12/2021 18. 12. 2021 Reportáž

V pořadí 77. jednání sněmu ČSK se konalo 6. – 7. listopadu 2021 v Brně a bylo prvním zasedáním tohoto nejvyššího orgánu Komory ve funkčním období 2021 – 2025. K hlavní obsahové náplni sněmu patřila volba výborů sněmu ČSK a schválení rozpočtu ČSK na rok 2022. Velkým tématem byly významné změny v úhradách stomatologické péče.

Kongres PDD a Pragodent: rekordní Dny české stomatologie 2021

LKS 11/2021 27. 11. 2021 Reportáž

Dvě vrcholné odborné události roku – mezinárodní kongres Pražské dentální dny a veletrh Pragodent – se po dvou letech opět spojily v jednom termínu i místě jako Dny české stomatologie. V areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA to ve dnech 14. – 16. 10. 2021 opravdu žilo a po dlouhých covidových měsících byla radost ze setkání s kolegy zase konečně „naživo“ nepřehlédnutelná. Kongres PDD ve svém 24.…

Slavnostní zasedání sněmu ČSK

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Reportáž

Každé čtyři roky se u příležitosti ukončení daného funkčního období koná slavnostní zasedání sněmu České stomatologické komory. Na závěr období 2017 – 2021 se členové orgánů a sněmu Komory naposledy společně setkali v pátek 17. září 2021 v pražském Trojském zámku. Letošní slavnostní ceremoniál byl spojen i s významným výročím. Před třiceti lety, 21. září 1991, byla zákonem ustanovena profesní a stavovská organizace zubních lékařů Česká stomatologická komora.

Význačné osobnosti převzaly ocenění ČSK

LKS 10/2021 23. 10. 2021 Reportáž

Na Slavnostním zasedání sněmu České stomatologické komory, který se konal v pátek 17. září 2021 v pražském Trojském zámku, převzaly u příležitosti 30. výročí ČSK ocenění a poděkování významné osobnosti oboru. Do pomyslné síně slávy vstoupilo ke stávajícím sto dvanácti dalších devatenáct zubních lékařů – nositelů čestného titulu „Osobnost české stomatologie. Ocenění za osobní přínos ČSK převzalo devět osobností, předána…

Světový den ústního zdraví 2021: s dětmi konečně zase naživo

LKS 07-08/2021 17. 7. 2021 Reportáž

Po roční „covidové pauze“ jsme se v květnu konečně dočkali živých setkání s dětmi v rámci Světového dne ústního zdraví 2021. Komora společně s dalšími partnery projektu SDUZ pro ně uspořádala dne 21. 5. 2021 akce v Sadech Svatopluka Čecha v Praze 2.

Ze 76. jednání sněmu ČSK

LKS 06/2021 20. 6. 2021 Reportáž

V pořadí 76. jednání sněmu ČSK se konalo v sobotu 15. května 2021 v Praze. Bylo to poslední pracovní jednání členů sněmu v tomto funkčním období. Jejich důležitým posláním tedy bylo zvolit viceprezidenta, členy představenstva ČSK, revizní komise ČSK a čestné rady ČSK na funkční období 2021 – 2025. Další program jarního rokování byl věnován rekapitulaci událostí od předchozího sněmu a zprávě o hospodaření ČSK za rok 2020.

Stomatologie v době covidu tématem tiskové konference ČSK

LKS 05/2021 22. 5. 2021 Reportáž

„Stomatologie v době pandemie COVID-19“ bylo téma tiskové konference Komory. Uskutečnila se dne 22. 4. 2021 v Braunově domě na Karlově náměstí v Praze za velkého zájmu novinářů. Zaznamenávalo ji přes patnáct mediálních zástupců včetně ČTK, televize TV NOVA, Prima a ČT.

Volby prezidenta Komory

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Reportáž

Na 75. jednání sněmu ČSK v Praze se v sobotu 20. února 2021 uskutečnily volby prezidenta ČSK na funkční období 2021 – 2025. Stal se jím současný prezident Komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Ze 75. jednání sněmu ČSK

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Reportáž

V pořadí 75. jednání sněmu ČSK se konalo dne 20. února 2021 v Kongresovém centru Praha za přísných hygienických podmínek. Kromě voleb prezidenta Komory na funkční období 2021 – 2025 byly na programu výroční zprávy o činnosti za rok 2020. Sněm také schválil dvě důležitá usnesení v souvislosti s aktuální pandemickou situací – týkají se zvláštní úpravy prodloužení platnosti osvědčení a konání letošních voleb do orgánů Oblastních…

Ze 74. jednání sněmu ČSK

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Reportáž

V pořadí 74. jednání sněmu ČSK se konalo 12. prosince 2020 v Kongresovém centru Praha. Oproti zvyklostem bylo zasedání jednodenní, neboť původně plánované dvoudenní jednání se nemohlo v listopadu uskutečnit kvůli epidemické situaci a vládním opatřením. Hlavním úkolem prosincového sněmu bylo projednat záležitosti zásadní pro kontinuitu činnosti Komory od ledna 2021. Jednalo se zejména o problematiku celoživotního vzdělávání a o rozpočet Komory na…