LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vybavení ordinace pomůckami a přípravky pro poskytnutí první pomoci

LKS 01/2016 18. 1. 2016 Poradny

Podle vyhlášky je třeba každé pracoviště vybavit mimo jiné i pomůckami pro poskytnutí první pomoci, přičemž tyto pomůcky mohou sloužit i pro potřeby více ordinací. Mám ordinaci na stejném patře jako kolegové. Můžeme se o resuscitační pomůcky dělit?