LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

K odbornému sdělení o problematice rozštěpů

LKS 01/2017 24. 1. 2017 Odborná diskuze

Viz: Košková O, Vokurková J, Abelovský J, Vokurka J, Dorociaková P, Halačková I. Změna šíře rozštěpové štěrbiny u dětí s jednostranným celkovým rozštěpem v období mezi rekonstrukcí rtu a patra – pilotní studie. LKS, 2016, 26(11): 236 – 240.

Nový atomový zákon

LKS 01/2017 24. 1. 2017 Události

Dnem 1. 1. 2017 vstupuje v platnost zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který nahrazuje dosavadní zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost s sebou přináší poměrně významné změny, které souvisí s používáním zubních rentgenových zařízení. Prováděcími právními předpisy k novému zákonu č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále NAZ), budou, kromě jiných, vyhláška „o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje“ (dále…

Zrušení registrace a vyřazení pacienta z evidence

LKS 01/2017 24. 1. 2017 Poradny

Pacient se objednal na konkrétní termín ošetření a pak se bez omluvy nedostavil. Stalo se to jen jednou, ale já už pacientovi nevěřím. Podle mého názoru porušil stanovený léčebný režim. Chci proto zrušit jeho registraci a vyřadit jej ze své evidence. Jak mám postupovat?