LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ze 74. jednání sněmu ČSK

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Reportáž

V pořadí 74. jednání sněmu ČSK se konalo 12. prosince 2020 v Kongresovém centru Praha. Oproti zvyklostem bylo zasedání jednodenní, neboť původně plánované dvoudenní jednání se nemohlo v listopadu uskutečnit kvůli epidemické situaci a vládním opatřením. Hlavním úkolem prosincového sněmu bylo projednat záležitosti zásadní pro kontinuitu činnosti Komory od ledna 2021. Jednalo se zejména o problematiku celoživotního vzdělávání a o rozpočet Komory na…

Sněm Komory přijal velmi důležitá usnesení a nové závazné stanovisko

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Reportáž

Na svém jednání, které se konalo dne 12. prosince 2020, přijal sněm Komory několik velmi důležitých usnesení. Tato usnesení navazují na nový organizační řád Komory, který vstoupil v účinnost od 1. ledna 2021, a upravují základní pravidla systému celoživotního vzdělávání Komory, prokazování celoživotního vzdělávání a také podmínky pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího zubního lékaře.

Podmínky pro odborné zástupce

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Poradny

Chtěl bych se zeptat, zda v návaznosti na nové předpisy Komory opravdu není možné od roku 2021 nebo od roku 2023 založit soukromou lékařskou praxi?

Úhradová vyhláška na rok 2021

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Co vás zajímá

Loňský rok byl celý jaksi divný a neutěšený. Divné a neutěšené bylo i jednání o cenách stomatologických výkonů hrazených ze zdravotního pojištění na rok 2021, jak jsme již referovali v LKS 7 – 8/2020. Koronavirová epidemie prostě zamotala se vším.

Kandidáti na funkci prezidenta ČSK se představují

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Události

Ke stanovému termínu 14. 12. 2020 se všichni tři kandidáti na funkci prezidenta ČSK na funkční období 2021 – 2025, kteří v té době byli navrženi na zařazení na kandidátní listinu a s tímto návrhem souhlasili, rozhodli využít možnost prezentace v lednovém LKS a na webových stránkách ČSK (Pro členy/Volby prezidenta). Na této stránce uvádíme, v abecedním pořadí, stručný profesní životopis jednotlivých…

Roční členské příspěvky na rok 2021

LKS 01/2021 23. 1. 2021 Co vás zajímá

V uplynulých dnech byl všem členům ČSK zaslán předpis s instrukcemi k úhradě ročního členského příspěvku na letošní rok 2021.