LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 02/2018 14. 2. 2018 Události

Podrobné informace určené výhradně členům Komory jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Světový den ústního zdraví s ČSK

LKS 02/2018 14. 2. 2018 Události

Přípravy oslav Světového dne ústního zdraví 2018, který připadá na 20. březen, jsou v plném proudu. Díky pravidelným schůzkám s partnery akce vzniká mimořádně rozsáhlý projekt, letos zaměřený zejména na přímou edukaci školních a předškolních dětí.

Domluvili jsme rozumná pravidla pro eRecept

LKS 02/2018 14. 2. 2018 Události

Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo výklad ČSK, podle kterého se možnost pacienta vybrat si způsob předání identifikačního znaku omezuje jen na ty možnosti, které má předepisující lékař k dispozici. Zubní lékaři si tak nemusí pořizovat nové programové vybavení, SMS brány ani jiná zařízení a mohou pro e-preskripci používat bezplatnou webovou aplikaci.