LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Rozhovor k volbám do orgánů Oblastní komory na funkční období 2021 – 2025

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Události

Letošní rok je po čtyřech letech opět rokem volebním – budou voleny orgány Komory a Oblastní komory na funkční období 2021 – 2025. Pro kvalitní funkčnost Komory je důležité zejména to, aby dobře pracovaly oblastní orgány a aby si členové ČSK do nich zvolili takové kolegy, k nimž mají důvěru a kteří je budou dobře zastupovat. Na to téma jsme požádali o rozhovor…

Volby do orgánů Komory a Oblastní komory na funkční období 2021 – 2025

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Události

Čtyři roky téměř uplynuly a před všemi členy České stomatologické komory stojí důležitý úkol – navrhnout vhodné kandidáty a na volebních sněmech zvolit do oblastních i centrálních orgánů nové členy nebo ve funkci potvrdit ty, kteří svou činností v uplynulém funkčním období získali důvěru zubních lékařů, které zastupovali. Podle volebního řádu ČSK (řád č. 3/2009, ve znění účinném od 1. 1. 2021)…

Připomínáme oceněné Osobnosti České stomatologie

LKS 02/2021 20. 2. 2021 O čem se mluví

Letos se bude konat Slavnostní zasedání sněmu ČSK, jehož součástí již posedmé bude udělení čestného titulu Osobnost české stomatologie žijícím nestorům zubního lékařství. Na oblastech nyní připravujete návrhy se jmény kolegů, kterým byste rádi tímto způsobem poděkovali za jejich celoživotní práci a přínos pro zubní lékařství. Na základě mnohých žádostí rádi připomínáme všechny dosavadní nositele tohoto čestného titulu i dalších…

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (sekce Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pro vás ve spolupráci s redakcí zpracoval následující informace:

Sociálně úspěšní psychopati aneb Vzpoura deprivantů 1996 – 2020

LKS 02/2021 20. 2. 2021 Knihovna

Nakladatelství Galén vydalo další monografii Rytíře lékařského stavu MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., FCMA (viz rozhovor v LKS 7 – 8/2020, rubrika Jak nás vidí, elektronická verze na www.lks-casopis.cz), která shrnuje více než pětadvacet let jeho studia sociálně úspěšných psychopatů.