LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zubní průkaz dítěte pro rok 2022

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Co vás zajímá

Také letos se maminky dočkaly tradičního dárku od České stomatologické komory – zubního průkazu dítěte, který Komora vydává už osmnáct let. Užitečná pomůcka, která připomíná rodičům, jak často mají se svým dítětem navštěvovat zubního lékaře, si získala i ty nejmenší pacienty díky edukativnímu kreslenému komiksu s Dentíkem, který je součástí průkazu již čtvrtým rokem. Pro rok 2022 – obdobně jako v minulém…

Nezapomněli jste splnit výroční kontrolní a oznamovací povinnost člena?

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Co vás zajímá

Klikací povinnost neboli výroční kontrolní a oznamovací povinnost člena již určitě není pro členy ČSK neznámým pojmem. Jejímu vysvětlování a připomínání se za poslední dva roky věnovalo spoustu času a prostoru nejen v časopisu LKS, ale i na webu ČSK a v e-mailovém newsletteru ČSK. Klikací povinnost upravuje § 53 odst. 3 organizačního řádu. Spočívá v tom, že každý člen je povinen minimálně jednou za…

Doktor Marco Landi o eurounijní politice a prosazování zájmů zubních lékařů

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Jak nás vidí

Dr. Marco Landi se řadí mezi nejvýraznější osobnosti oboru stomatologie v celoevropském měřítku. V letech 2019 – 2021 již podruhé zastával funkci prezidenta Rady evropských zubních lékařů (CED). Na této pozici se zasadil o zkvalitňování péče o pacienty ve stomatologických ordinacích a zároveň o upevňování postavení a prestiže zubních lékařů v evropských zemích. Na kongresu PDD 2021, kterého se zúčastnil jako host,…

Stomatologická fóra v Ostravě a Praze

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Odborné akce

Vzdělávací středisko ČSK vás zve na jarní stomatologická fóra v Ostravě a v Praze (OSF, PSF), celodenní vzdělávací akce (9.00 – 16.00 hod.). Součástí bude výstava dentálních firem. Program a registrace na: www.dent.cz (Vzdělávání/Kalendář akcí).

Komorový kurz OZARO

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Odborné akce

Vzdělávací středisko ČSK ve spolupráci s BOFIA Medical, s. r. o., pořádá online kurz, který musí osoby zajišťující radiační ochranu registranta absolvovat každých pět let. První kurz se konal 27. 1. 2022, další se uskuteční 3. 3. 2022.

Přípravy na Světový den ústního zdraví vrcholí

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Odborné akce

Ve středu 2. 2. 2022 se v sídle ČSK sešel organizační tým, který připravuje letošní ročník Světového dne ústního zdraví (SDUZ). Veškeré aktivity a akce pořádané v České republice jsou součástí mezinárodního projektu, který pod názvem World Oral Health Day (WOHD) organizuje od roku 2008 Světová dentální federace (FDI) společně s přibližně 150 národními dentálními asociacemi a ve spolupráci s globálními partnery.…

Poskytnutí péče hrazené ze zdravotního pojištění nelze podmínit čerpáním péče hrazené přímo pacientem

LKS 02/2022 19. 2. 2022 Poradny

Mám smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Moji pacienti (pojištěnci smluvních pojišťoven) musí vždy před ošetřením u zubního lékaře absolvovat ošetření u dentální hygienistky. Mám to tak uvedeno ve vnitřním řádu, se kterým všichni pacienti vyslovili písemný souhlas. Nyní si jedna pacientka stěžovala u zdravotní pojišťovny, která mě následně upozornila, že takto postupovat nesmím. S názorem zdravotní pojišťovny nesouhlasím. Jak mám postupovat?