LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství

LKS 02/2023 18. 2. 2023 Odborné informace

Pohotovostní službou v oboru zubní lékařství se rozumí ambulantní péče v oboru zubní lékařství poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění (§ 110 odst. 2 zákona o zdravotních službách). Dokument v PDF je ke stažení na www.dent.cz v sekci Pro členy (Agendy Komory/Provozování zubní praxe)

Se světovým dnem ústního zdraví začíná jaro

LKS 02/2023 18. 2. 2023 O čem se mluví

Se Světovým dnem ústního zdraví začíná jaro Plán letošního ročníku Světového dne ústního zdraví (SDUZ) už nabyl konkrétních obrysů a akce pro širokou veřejnost jsou připraveny v krajských městech napříč celou Českou republikou. Děti i dospělí jsou v průběhu měsíce března zváni na zábavně-edukativní programy, kde se seznámí s pravidly ústní hygieny a nepochybně se u toho také dobře pobaví a zasmějí. Největší…

Pražské stomatologické fórum se zahraničním hostem

LKS 02/2023 18. 2. 2023 Odborné akce

Jak jsme již informovali v lednovém LKS 1/2023, celodenní vzdělávací akce Pražské stomatologické fórum (PSF) nabídne vedle přednášek domácích odborníků poprvé také vystoupení zahraničního hosta. Je jím Paul Gerlóczy, D.M.D., který patří ke špičkám estetické stomatologie. Řadu let působil na Kalifornské státní univerzitě a v soukromé praxi v Los Angeles, v současnosti vyučuje na maďarských univerzitách. Nyní se můžete seznámit s abstraktem jeho přednášky.

Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den 2023

LKS 02/2023 18. 2. 2023 Odborné akce

Po loňské úspěšné akci, kterou iniciovala a také organizačně zajistila Česká stomatologická komora, si zúčastněné partnerské komory ze Saska, Bavorska a Horního Rakouska vyžádaly pokračovat v této spolupráci a zorganizovat unikátní mezinárodní vzdělávací akci opět ve věhlasném Grandhotelu Pupp, který nabízí společenské a ubytovací služby v Karlových Varech již déle než tři století. Česko-sasko-bavorsko-rakouský stomatologický den se bude konat v pátek 19.…