LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

K Malému ilustrovanému repetitoriu 2015, Test 12

LKS 03/2016 21. 3. 2016 Odborná diskuze

Viz: Pošta P, Andrle P, Schwarz J. Dentoalveolární chirurgie. Test 12: Dětský pacient se zduřením v sub- a perimandibulární oblasti. LKS, 2015, 25(12): 257 – 260