LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Souhlas pacienta s přítomností studenta

LKS 03/2017 13. 3. 2017 Poradny

V mé ordinaci absolvují studenti zubního lékařství praxi. Jaké povinnosti z toho pro mě jako pro poskytovatele zdravotních služeb plynou? Může pacient odmítnout přítomnost studenta při ošetření? Pokud ano, je nutné souhlas pacienta s přítomností studenta při ošetření získat v písemné formě?