LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jazykový koutek LKS: Kalciumsilikát, kalciumsilikátový

LKS 03/2018 15. 3. 2018 Odborné sdělení

V české i anglické odborné literatuře jsme se setkali s trojím, zhruba stejně četným psaním tohoto termínu: kalciumsilikátový x kalcium silikátový x kalcium- silikátový (např. cement). Jak je to tedy správně?

Co hrozí a nehrozí ze strany „hygieny“?

LKS 03/2018 15. 3. 2018 Co vás zajímá

Na začátku čtyřletého období je dobré si stanovit priority nejenom na chvíli, ale říci si s řadou partnerů, co přesně budeme dělat několik následujících let, abychom se navzájem nepřekvapovali a pak třeba v panice nenašli špatná řešení. Proto jsme se sešli se zástupkyní Hygienické stanice hlavního města Prahy a jednou z klíčových osob české hygieny RNDr. Jaroslavou Zelenkovou, abychom si…

Dotační program pro zubní lékaře

LKS 03/2018 15. 3. 2018 O čem se mluví

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo dotační program pro zubní lékaře s cílem zajistit rov no měr né rozmístění stomatologické péče ve všech regionech České republiky. Od května letošního roku mo hou zubní lékaři žádat o příspěvek na zařízení ordinace až do výše 1,2 milionu Kč.

Nechceme mít mezi sebou nekvalifikované zubní lékaře!

LKS 03/2018 15. 3. 2018 O čem se mluví

ČSK vítá pomoc zahraničních zubních lékařů, kteří toto povolání vykonávají v zákonném rámci, dobře a na požadované úrovni, ale nepřipustí, aby se o naše pacienty starali lidé, kteří nemají dostatečné odborné předpoklady, a nebude přijímat do svých řad stomatology ze zemí mimo EU, dokud nedokončí úspěšně aprobační řízení.

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 03/2018 15. 3. 2018 Události

Podrobné informace určené výhradně členům Komory jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

MZ ČR a Komora společně na pomoc regionům

LKS 03/2018 15. 3. 2018 Události

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou dotační program pro zubní lékaře s cílem zajistit rovnoměrné rozmístění stomatologické péče ve všech regionech České republiky (podrobnosti najdete na str. S32 v rubrice O čem se mluví).