LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Světový den ústního zdraví 2019

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Události

Letošní ročník Světového dne ústního zdraví (SDUZ) je odstartován. Komora společně s partnery a spolupracujícími organizacemi opět připravila pestrý program akcí, které se v průběhu března soustředí na průvodní heslo oslav roku 2019 „Pečujte o svá ústa, vaše tělo to ocení“. Program oslav sledujte na: www.sduz.cz

Česká stomatologie a praktické zubní lékařství

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Kaleidoskop

Česká stomatologická komora převzala vydávání odborného, vědeckého časopisu „Česká stomatologie a praktické zubní lékařství“, který letos vstupuje do svého 119. ročníku. Bude vycházet 4x ročně a vydání ČSPZL č. 1/2019 je plánováno na duben.

O tom, kolik praxí se prodá či převezme, musíme rozhodnout sami

LKS 03/2019 16. 3. 2019 O čem se mluví

Jedním z největších problémů české stomatologie je fakt, že více než tisícovka zubních lékařů prodává nebo se chystá prodat svoji soukromou praxi. Co hůř, tisíc zubních praxí představuje zhruba necelé dva miliony znejistělých pacientů, kteří musí brzo změnit zubního lékaře. To vyvolává nemalé napětí ve státě a často chybné řešení problému od krajů a ministerstva. K tomu přistupuje fakt, že podnikatelé, kteří…

Používání zubních RTG a požadavky na registraci této činnosti

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Co vás zajímá

Dne 1. 1. 2017 vstoupil v platnost zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále AZ), který nahradil „starý“ zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále SAZ). Tato skutečnost s sebou přinesla poměrně významné změny, které souvisí i s používáním zubních rentgenových zařízení. Prováděcími právními předpisy k novému AZ jsou, kromě jiných, vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a…

Otevřený dopis: Přímluva za větší ohleduplnost v rámci podmínek a zkoušek pod ČSK

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Z pošty

V lednu obdržela redakce LKS žádost o zveřejnění otevřeného dopisu s názvem „Přímluva za větší ohleduplnost v rámci podmínek a zkoušek pod ČSK“, kterou zaslal MDDr. Jan Folke. Vzhledem k velkému rozsahu otevřeného dopisu, který obsahuje podrobný popis celé situace s řadou detailů, zveřejňujeme po dohodě s autorem jeho dopis v plném znění, včetně odpovědí členů představenstva ČSK, v elektronické verzi časopisu LKS na www.lks-casopis.cz.

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 03/2019 16. 3. 2019 Události

Podrobné informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace: