LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Volby prezidenta Komory

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Reportáž

Na 75. jednání sněmu ČSK v Praze se v sobotu 20. února 2021 uskutečnily volby prezidenta ČSK na funkční období 2021 – 2025. Stal se jím současný prezident Komory doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Ze 75. jednání sněmu ČSK

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Reportáž

V pořadí 75. jednání sněmu ČSK se konalo dne 20. února 2021 v Kongresovém centru Praha za přísných hygienických podmínek. Kromě voleb prezidenta Komory na funkční období 2021 – 2025 byly na programu výroční zprávy o činnosti za rok 2020. Sněm také schválil dvě důležitá usnesení v souvislosti s aktuální pandemickou situací – týkají se zvláštní úpravy prodloužení platnosti osvědčení a konání letošních voleb do orgánů Oblastních…

Volby do orgánů Oblastních komor mohou být letos jiné

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Co vás zajímá

Sněm Komory v únoru 2021 schválil v reakci na pokračující pandemii koronaviru podle tzv. protiepidemických zákonů výjimečná pravidla pro volby do orgánů Oblastních komor. Rozhodne-li tak představenstvo Oblastní komory, bude možno konat volby i mimo jednání sněmu Oblastní komory. Volby do orgánů Oblastní komory by v takovém případě probíhaly podobně jako volby do parlamentu nebo do zastupitelstev obcí. Jde o výjimečné opatření, které…

Světový den ústního zdraví: startujeme v březnu

LKS 03/2021 20. 3. 2021 O čem se mluví

Již poosmé se Česká stomatologická komora zapojila do organizace Světového dne ústního zdraví (SDUZ), který pořádá Světová dentální federace (FDI) každoročně 20. března pod názvem World Oral Health Day (WOHD) ve více než 150 zemích světa.

Z rozhodovací praxe čestných rad a revizních komisí: 1. díl

LKS 03/2021 20. 3. 2021 Poradny

Neobjednává-li se pacient dlouhodobě na preventivní prohlídky, nelze toto jeho jednání bez dalšího považovat za porušení léčebného plánu, které by opravňovalo zubního lékaře k jednostrannému ukončení péče o pacienta.