LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vyřazení pacienta z evidence

LKS 04/2016 18. 4. 2016 Poradny

Mohu vyřadit z evidence pacienta, který se třikrát za sebou nedostavil na objednaný termín ošetření? Jde v tomto případě o to, že pacient porušuje stanovený léčebný režim?