LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Odpovědnost za poskytování zdravotních služeb způsobilými osobami

LKS 04/2017 10. 4. 2017 Poradny

Zaměstnal jsem jako zubního lékaře cizince, který mi při nástupu do práce ukázal řádný diplom ze zahraniční vysoké školy dokazující, že je zubním lékařem. Později se ukázalo, že mu nebyla v České republice jeho kvalifikace uznána a že mu propadlo povolení k výkonu zdravotnického povolání. Krajský úřad se mnou zahájil řízení o uložení pokuty. Je možné, abych dostal pokutu, když…

Miloš Voldřich – zakladatel české stomatologické protetiky

LKS 04/2017 10. 4. 2017 Historie

Dělení defektů chrupu na čtyři třídy podle Voldřicha známe a užíváme všichni, ne všichni však dnes již vědí, kdo byl autorem této klasifikace, kdy a kde žil a co pro naše zubní lékařství vykonal. Život a dílo doc. MUDr. Miloše Voldřicha (7. 3. 1911 – 7. 11. 1967) patří převážně první polovině minulého století. Mladá generace zubních lékařů o něm…