LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Metody používané k ověření stability zubních implantátů

LKS 04/2018 8. 4. 2018 Odborné sdělení

Souhrn: Rozeznáváme dva typy stability implantátu. Primární stabilita je popisována jako absence mobility implantátu v kostním lůžku po jeho inzerci. Sekundární stabilita (vlastní oseointegrace) může být ovlivněna primární stabilitou a dále závisí na povrchu implantátu a na kostní modelaci a remodelaci. Snaha po objektivizaci kvality stability vedla k vypracování řady postupů na její měření. Mezi invazivní metody patří histologické a histomorfometrické hodnocení, analýza odporu při vytváření…

Zajímavá statistika z ročenky ČSK za rok 2017

LKS 04/2018 8. 4. 2018 Co vás zajímá

Myslíme si, že klíčové údaje z Ročenky ČSK za rok 2017 jsou natolik zajímavé, že je přímo přetiskujeme v LKS – a nad některými stojí za to se zastavit. Komentář prezidenta ČSK si můžete přečíst pod tabulkami na str. S49.

To nejzajímavější z jednání představenstva ČSK

LKS 04/2018 8. 4. 2018 Události

Informace určené výhradně členům ČSK jsou zveřejněny na www. dent.cz (Pro členy/Agendy komory/Jednání představenstva). Ve spolupráci s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc., jsme zpracovali následující informace:

Z jednání revizní komise ČSK

LKS 04/2018 8. 4. 2018 Události

Revizní komise ČSK se na pravidelném zasedání zabývala obvyklou agendou. Věnovali jsme se kontrole zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidenci zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK, zasílání členských příspěvků z oblastí a kontrole plnění rozpočtu ČSK.

PDD 2018 jsou připraveny a můžete se registrovat

LKS 04/2018 8. 4. 2018 Události

Letošní 21. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny se bude konat v termínu 20. – 21. 9. 2018 v pražském Obecním domě. Tyto reprezentativní secesní prostory vybrala Komora již potřetí po sobě proto, že účastníci velmi oceňují, jakým důstojným způsobem podtrhují atmosféru významného kongresu.