LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Stomatologie v první linii – poděkování vám všem

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Reportáž

Jako prezidentovi České stomatologické komory se mi špatně chválí stavovská organizace, v jejímž čele stojím. Berte proto, prosím, následující slova hlavně jako ocenění vás všech, kteří jste zůstali v první linii, pomáhali pacientům a udělali české stomatologii i v naprosto mimořádných podmínkách úžasné jméno. Díky tomu bylo mnohem jednodušší přemlouvat stát k pomoci, jakkoli se nám může zdát vždycky nedostatečná. A nemůže nikdy nahradit…

Změny v platbách pojistného pro OSVČ

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Poradny

V médiích slyšíme řadu informací o tom, že podnikatelé budou platit nižší pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. O jaké změny se konkrétně jedná a budou se vztahovat i na zubní lékaře, kteří podnikají prostřednictvím společnosti s ručením omezeným?

Policie ČR žádá o pomoc

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Informace

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Prachatice, žádá zubní lékaře o pomoc při ztotožnění mrtvoly neznámého muže.

Reakce představenstva ČSK na Petici pracovníků v oboru zubní lékařství – COVID 19

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Co vás zajímá

Na webu petice.com byla dne 21. března 2020 zveřejněna petice, jejíž signatáři poukazovali na nevyhovující stav distribuce osobních ochranných pracovních prostředků a důrazně požadovali, aby  „představenstvo ČSK v čele s prezidentem ČSK, dalo přes právní kancelář ČSK podnět Ministerstvu práce a sociálních věcí, a to zařazením zubního lékařství (po vzoru ostatních zemí EU, jako je např. Itálie a Španělsko) do…

Členy Komory informujeme nepřetržitě

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Události

První zprávou hlavní hygieničky ČR, zveřejněné na webových stránkách ČSK koncem února, jsme nastartovali nepřetržitý tok informací týkajících se koronaviru a jeho dopadu na provoz zubních praxí.

Jak předcházet přetékání přes okraje kofferdamu při ošetření ve frontálním úseku

LKS 04/2020 19. 4. 2020 Odborné zkušenosti

Při ošetřování zubů je v indikovaných případech z mnoha dobrých důvodů doporučeno izolovat pracovní pole kofferdamem [1]. Při endodontickém ošetření hraničí tato indikace prakticky s nutností, a to nejen z aseptických důvodů, ale také z ergonomického hlediska, kvůli možnosti pacienta položit bez obav z aspirace či ingesce dezinfekčních roztoků.